Szkolenia paralotniowe, loty tandemowe na paralotni i motoparalotni. Wjazdy paralotniowe.

Polityka bezpieczeństwa

Informacja o administratorze i zasadach przetwarzania

Ja, Flying Man – Paralotnie Tomasz Krzysztof, ul. Słoneczna 4A, 34-220 Maków Podhalański  jestem Administratorem Twoich danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzam podane przez Ciebie dane (adres e-mail) w celu realizacji obsługi zgłoszeń, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych

Administrator danych może udostępniać Twoje dane podmiotom z nim współpracującym, np. firmie IT, firmie serwisowej sprzętu. Administrator udostępni również Twoje dane sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazuję Twoich danych poza teren UE oraz  Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych

Twoje dane będę przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie zgody bądź realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.

Twoje prawa:

Informuję, że przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • prawo do usunięcia danych
  • ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  • prawo do przenoszenia danych
  •  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzam na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

Flying Man – Paralotnie Tomasz Krzysztof,
ul. Słoneczna 4A,
34-220 Maków Podhalański
e-mail: biuro@flyingman.pl
Tel: 790 672 997, 604 915 246

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważasz, że przetwarzam Twoje dane niezgodnie z prawem. 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmuję wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegasz procesowi profilowania.